معرفی پروژه های ابتکار

شرکت ابتکار دارای طرح هایی خاص و مفید در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا و همچنین رفع مشکل مسکن شهری می باشد.

تلفن دفتر مدیریت (تهران): ۷۷۸۲۱۲۳۷
۷۷۸۴۵۷۰۰
تلفن مستقیم مدیر عامل شرکت ابتکار: ۰۹۱۲۶۰۰۱۶۶۷

ایمیل: salim@csem.ir
تلگرام: @davodtalebisalim